Der er ingen fast lukke eller slukketid i weekenderne (fredage og lørdage), men man anmodes om at vise behørigt hensyn til naboerne og ikke larme, når man forlader lokalerne.

 

Sen udgang kan oftest mest hensigtsmæssigt ske gennem kælderen.

 

Ved leje på hverdage og søn- og helligdage gælder det, at musikken skal ophøre senest kl. 22.00, og at der herefter ikke må være udendørs ophold. Lokalerne skal være endeligt rømmet senest kl. 23.00.